Czym jest storytelling i dlaczego jest skuteczny?

Storytelling jest jedną z najskuteczniejszych technik marketingowych i polega na stopniowym budowaniu więzi klienta z marką przy użyciu opowieści. Dobrze zaplanowany storytelling opiera się na długofalowych działaniach, a nie wyłącznie na jednorazowej akcji marketingowej.

Na czym polega storytelling?

Storytelling, nazywany również marketingiem narracyjnym, polega na użyciu opowieści do zbudowania emocjonalnych więzi z daną marką czy ideą. Storytelling ma na celu zbudowanie więzi klienta nie tylko z jednym produktem czy usługą ale z całą marką, którą charakteryzują określone wartości oraz przesłanie. Jest jednym z najbardziej skutecznych narzędzi marketingowych, a równocześnie stanowi ogromne wyzwanie dla osób odpowiedzialnych za promocję danej firmy.

Nie istnieje jeden, skuteczny przepis na stworzenie dobrej historii promującej daną markę czy produkt, jednak istnieją różnego typu techniki, które mogą okazać się pomocne w kreowaniu  opowieści marketingowej. Jedną z metod jest stworzenie bohatera lub antybohatera, którego losy i przygody odbiorcy będą mogli obserwować w kolejnych, następujących po sobie kampaniach reklamowych.

W storytellingu najistotniejsze jest przyjęcie odpowiedniej strategii. Przykładowo, jeśli marka zdecyduje się opierać kampanię na poczuciu humoru, ma szansę na nasilenie częstotliwości interakcji z konsumentami. Wybór strategii powinien opierać się na charakterze danej marki oraz branży, w której działa. Niezwykle ważna jest konsekwencja w prowadzeniu kampanii, dzięki której storytelling stanie się integralnym elementem danej marki.

Dlaczego storytelling jest skuteczny?

Dobry storytelling wykorzystuje szereg emocji, dzięki którym historia zostaje zapamiętana. Twórcy historii doprowadzają odbiorców do wzruszenia, łez, śmiechu, poczucia nostalgii, a czasami wywołują współczucie. Dzięki wykorzystaniu emocji w kampanii opartej na storytellingu odbiorcy nie zapamiętują konkretnych haseł, lecz emocjonalne obrazy, tęsknotę czy pragnienia. Dzięki temu przekaz danej kampanii tkwi w głowach odbiorców bardzo długo, a to bez wątpienia ma korzystne działanie na budowanie określonego wizerunku danej marki.

Oparte na zasadach storytellingu spoty reklamowe, przedstawiające bohaterów i historie z ich życia, są obecnie najpopularniejsze we wszelkiego typu kampaniach reklamowych w telewizji oraz internecie. Taki marketing jest jednym z najskuteczniejszych narzędzi służących do kreowania wizerunku marki i budowania jej unikalności. Wynika to z faktu, iż w ludzkiej naturze leży chęć do słuchania ciekawych historii, a co za tym idzie są one idealnym nośnikiem informacji, które dana marka chce przedstawić potencjalnym klientom. Ponadto, wykreowana opowieść umożliwia stworzenie unikalnego obrazu danej marki, a także łatwą kontrolę nad nim. Storytelling buduje emocjonalną więź konsumenta z daną marką bez jego wiedzy i kontroli, a co za tym idzie sprawia, iż marka podświadomie zostaje uznana przez odbiorców za wiarygodną i atrakcyjną.

Sens działania storytellingu polega na tym, iż opowiadane w kampaniach historie odwołują się bezpośrednio do pragnień i potrzeb odbiorców. Takie działanie motywuje konsumentów do działania, zarówno w zakresie decyzji zakupowych jak i „większych idei” danej marki takich jak pokonywanie słabości czy prowadzenie zdrowego trybu życia. Podsumowując, storytelling jest strategią sprytną i bardzo skuteczną.

Polecamy również